Antonius zorggroep

Zorg digitaliseren

met behulp van

Digi coaching

Antonius Zorggroep is een ziekenhuis en thuiszorgorganisatie met ruim 3.000 medewerkers die zich dagelijks inzetten voor betrouwbare zorg in de regio Sneek, Noordoostpolder en Urk. Ze bieden een breed pakket aan zorg, waaronder ziekenhuiszorg, thuiszorg, spoedzorg, zorgbemiddeling en service aan huis via Thuishotel. Hun doel: De juiste zorg op de juiste plek bieden!

Sinds 2019 heeft Antonius Zorggroep besloten een nieuwe koers te varen richting 2022: In het ziekenhuis opnemen als het moet, thuis als het kan! Ze geloven dat digitalisering van de zorg hierbij een grote rol kan spelen, om de patiënt meer regie te geven over eigen zorg en de zorg in de toekomst ook betaalbaar en hanteerbaar te houden.

“Fijn dat er tijd voor je wordt genomen om je vraag gedegen te beantwoorden en te laten zien hoe het werkt. Heel open, transparant en toegankelijk. Ik heb nu veel meer vertrouwen wanneer ik bezig ben in het systeem.”

Elsa | Managementassistent

De uitdaging

Waar het digitaliseren van de zorg eerst een plan voor de lange termijn was, is de uitwerking door COVID-19 in sneltreinvaart gegaan. Ontwikkelingen in de branche, de markt en de sector vragen Antonius Zorggroep om nu te investeren in digitale deskundigheid en vaardigheden. Om digitale zorg op een efficiënte manier te kunnen aanbieden, is het noodzakelijk dat medewerkers in staat zijn om zelfstandig met alle vernieuwingen om te gaan.

Bij Antonius merken ze dat de organisatie en haar medewerkers vaak moeite hebben met deze digitalisering. Ze zijn daarom op zoek gegaan naar een pragmatische oplossing op korte termijn. Dat is waar I4-YOU om de hoek komt kijken!

De vraag van Antonius Zorggroep was daarom:

“Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat onze organisatie en onze medewerkers op korte termijn beschikken over digitale basisvaardigheden, die nu digitale oplossingen gaan gebruiken om betere zorg te verlenen?”

Aanbod

De oplossing

Tijdens het zoeken naar oplossingen liepen we met elkaar iedere stap van elk proces na. Wat gebeurt er? Waarom gaat het zo? Wie zijn betrokken? Met welke wet- en regelgeving moeten we rekening houden? De standaardoplossing WorkPoint van Microsoft 365 bleek een goede match met de werkwijze van de CVU. Door het afstellen van de software op de specifieke behoeften van organisatie, ontstond een IT-oplossing die naadloos past bij de werkwijze van de mensen die ermee werken.

Op veel gebieden kan de werkwijze handiger en sneller. Veel werk dat voorheen handmatig moest gebeuren, is nu geautomatiseerd. Zo geeft de software je notificaties en kun je rechten toekennen per document: dus wie mag wat, op welk moment inzien.

Ook hoef je niet langer te switchen tussen verschillende programma’s. Dit geeft rust doordat je minder hoeft te schakelen. En waar polissen voorheen vaak gekopieerd en verzonden werden, kun je in het nieuwe systeem een foto maken van de documenten en handel je alles digitaal af.

Wat heeft het opgeleverd?

Het inzetten van digicoaches heeft enerzijds gezorgd voor zeer tevreden medewerkers met meer vertrouwen en kennis; anderzijds kunnen de medewerkers van Antonius zorggroep nu als team veel efficiënter en georganiseerder aan de slag. Het vertrouwen en de goede aanpak hebben de organisatie overtuigd en geënthousiasmeerd om hier op lange termijn mee verder te gaan. In de toekomst wil Antonius Zorggroep dit opnemen in de vaste structuur door eigen digicoaches op te leiden en de kennis dichterbij te halen.

Els | Programmamanager

Medewerkers van Antonius zorggroep aan het woord

“Digitaal werken wordt leuk, door de plezierige aanpak van de digicoaches van I4-YOU. Het slaat zo goed aan en daarom willen we dit voor de lange termijn blijven faciliteren. Ons doel is om eigen digicoaches op te leiden en daardoor de kennis nog dichter bij onze medewerkers te brengen.”

Erik | Adviseur informatiemanagement

Medewerkers van Antonius zorggroep aan het woord

“Geen moeilijke zaken of ingewikkelde oplossingen, maar adequaat en makkelijk toepasbaar. Medewerkers waren erg te spreken over de aanpak door Digicoaches van I4-YOU, ze voelden zich gehoord en gesteund. Met dank aan de geweldige inzet van de coaches van I4-YOU.”

Antonius zorggroep digicoaching

“Een succesvol project, door de geholpen zorgmedewerkers gewaardeerd met een gemiddelde van 9,1.”

Erik | Adviseur en collega digicoach