Business Consultancy


De digitale (r)evolutie verandert bedrijven en de snelheid waarmee nieuwe technologie op de markt komt is overweldigend. Dat vraagt veel van u als ondernemer. Welke keuzes maakt u? En hoe implementeert u op succesvolle wijze?

 

Het is niet altijd gemakkelijk om daar de juiste keuzes in te maken en tegelijkertijd vernieuwing en verandering door te voeren die de handen op elkaar krijgt. Onze business consultants weten er alles van. Jarenlang zelf in het bedrijfsleven actief geweest; bekend met processen en ICT adviseren en begeleiden wij u bij uw softwarevernieuwing.

 

Onze beproefde aanpak kent o.m. de volgende componenten:

  • Governance
  • Definiëren en/of verfijnen ICT-roadmap
  • Procesanalyse en -optimalisatie ('Eerst organiseren, dan automatiseren')
  • Uitschrijven specificatie(s)
  • Gap-/fitanalyse
  • Contractbeoordeling

 

Voordat wij daadwerkelijk voor u van start gaan, prefereren wij een quickscan, zodat wij een goed beeld hebben van projectomvang, complexiteit en haalbaarheid (ook qua budget en risico's).

 

Meer weten, wij maken graag nader kennis. Voor een afspraak, contact hier.

CloseKies je taal