SharePoint


SharePoint, een door Microsoft ontwikkeld platform voor opslag van data, informatie-uitwisseling en online samenwerking. Vele toepassingsmogelijkheden en wij zetten ons specialisme en jarenlange ervaring graag voor u in. Vanuit ons competence center ondersteunen wij u bij het formuleren van visie, governance en strategie. Tezamen vormen deze uw roadmap voor ontwikkeling, gebruik en beheer.

 

I4-YOU voert niet alleen maar (klant)specifieke projecten uit. Naast projecten ontwerpen wij onderscheidende producten, waarbij eenvoud en gebruikersvriendelijkheid voorop staan.

 • Competence Center

  Het competence center vormt het hart van onze dienstverlening en productontwikkeling. Met een team van gecertificeerde SP-architecten en -consultants richten wij ons specifiek op SharePoint en alles wat daar direct mee samenhangt. Wij volgen de ontwikkelingen op de voet om er voor te zorgen dat onze kennis up-to-date blijft om deze met u te delen. Zodat u uw SharePoint omgeving optimaal kunt inrichten.

  Lees meer
 • Projecten

  In de afgelopen jaren zijn projecten van diverse aard en omvang door ons uitgevoerd. Steeds conform ons uitgangspunt dat de business centraal stelt en ICT daarin (strategisch) ondersteunend is. Deze net wat andere benadering komt de betrokkenheid vanuit uw organisatie ten goede.

  Lees meer
 • Producten

  Door de jaren heen hebben wij een aantal generieke vraagstukken steeds zien terugkomen. Dit betekent dat er behoefte is aan out-of-the-box oplossingen of templates, die met een kleine mate van configuratie bedrijfsspecifiek in te richten zijn. Wij geloven in deze benadering en voeren een aantal producten:

  Lees meer
CloseKies je taal